FRPSP > Contacts

Contacts

CONTACTS

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Address: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Phone: +420 235 517 313
Fax: +420 235 517 691
E-mail: frpsp@frpsp.cz
IČO: 00499811
DIČ: CZ00499811
Bank account number: Komerční banka, Praha 1; č.ú.: 16835061/0100


Chief executive

Mgr. Jana Fenclová
E-mail: fenclova@frpsp.cz

 

Early intervention centre Tamtam - Prague

Hábova 1571
155 00 Praha 5

Mgr. Martina Péčová
E-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
Phone: +420 251 510 744
Phone/fax: +420 251 510 745
Internet: www.tamtam-praha.cz

 

Early intervention centre Tamtam - Olomouc

Jungmannova 25
772 00 Olomouc

E-mail: ranapece@tamtam-olomouc.cz

Mgr. Anna Kučerová, PhD.
E-mail: akucerova@tamtam-olomouc.cz

Bc. Jana Sedláková
Mobil: +420 733 181 497
Email: sedlakova@tamtam-olomouc.cz
internet: www.tamtam-olomouc.cz

 

Information centre on Deafness and library

Phone/SMS:+420  774 045 230
E-mail: knihovna@frpsp.cz

Mgr. Jitka Motejzíková
E-mail: ic@frpsp.cz

Mgr. Růžena Flodrová
E-mail: flodrova@frpsp.cz

 

Activation centre - Prague

Jana Hrmová, DiS.

Phone/SMS: +420 773 023 292
E-mail: aktivacni.centrum@frpsp.cz


Activation centre - Liberec

Mgr. Barbora Zacho

Centrum volného času Arabela, Srbská 441/12, Liberec XI – Růžodol
Mob.: +420 739 324 772 (SMS only)
E-mail: zacho@frpsp.cz

 

Activation centre - Ostrava

Mgr. Lena Lichtenberková

Rodičovské centrum Chaloupka, areál MŠ Repinova 19, Ostrava
Mob.: +420 776 056 761 (SMS only)
E-mail: lichtenberkova@frpsp.cz

 

Social consulting centre

Mgr. Eva Sichrová
Mgr. Adéla Dědečková

Phone/SMS: +420 734 674 844
E-mail: socpor@frpsp.cz
Skype: FRPSPsocpor

 

Psychological services

PhDr. Iva Jungwirthová
Phone: +420 605 375 222

Mgr. Věra Doušová
Phone/SMS: +420 734 674 853


E-mail: psych.poradna@frpsp.cz
Skype: FRPSPpsychpor