INFORMAČNÍ CENTRUM RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, Z.S.

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení jejich neslyšících a nedoslýchavých dětí a dětí s kombinovaným postižením. Snaží se přispět k tomu, aby se mohly děti co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící, společnosti.

Toho chce docílit zejména cíleným zvyšováním informovanosti rodičů o specifických potřebách neslyšících a nedoslýchavých dětí, i osvětovou činností ve společnosti.

Organizace zajišťuje také zázemí pro sdružování rodičů dětí se sluchovým postižením, jejich přátel a podporovatelů, a to i na mezinárodní úrovni.

 

Informační centrum je jednou ze dvou nástupnických organizací Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (vedle organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.). Svou činností na ni navazuje a zachovává kontinuitu jejích služeb.

Obě nástupnické organizace spolu úzce spolupracují a společně poskytují rodinám dětí se sluchovým postižením komplex sociálních, informačních a vzdělávacích služeb.

Více informací o organizaci najdete zde.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE: Rekonstrukce knihovny

Vážení návštěvníci, z důvodu rekostrukce bude knihovna od 8. října do 6. prosince včetně uzavřena.Všechny půjčené materiály si můžete bez sankcí ponechat do 13. 12. 2018. Prosíme, sledujte náš web, kdyby došlo ke změně termínu otevření. Děkujeme za pochopení.

Aktuálně

Archív novinek >

  • obrázek

    Uzavření knihovny z důvodu rekonstrukce. Více zde >

    06.09.2018

  • obrázek

    Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených a Centrum pro dětský sluch vytvořili aplikaci Znakujte s Tamtamem - Pexeso. Více zde >

    11.09.2017