INFORMAČNÍ CENTRUM RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH, Z.S.

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení jejich neslyšících a nedoslýchavých dětí a dětí s kombinovaným postižením. Snaží se přispět k tomu, aby se mohly děti co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící, společnosti.

Toho chce docílit zejména cíleným zvyšováním informovanosti rodičů o specifických potřebách neslyšících a nedoslýchavých dětí, i osvětovou činností ve společnosti.

Organizace zajišťuje také zázemí pro sdružování rodičů dětí se sluchovým postižením, jejich přátel a podporovatelů, a to i na mezinárodní úrovni.

 

Informační centrum je jednou ze dvou nástupnických organizací Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (vedle organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.). Svou činností na ni navazuje a zachovává kontinuitu jejích služeb.

Obě nástupnické organizace spolu úzce spolupracují a společně poskytují rodinám dětí se sluchovým postižením komplex sociálních, informačních a vzdělávacích služeb.

Více informací o organizaci najdete zde.

 

Aktuálně

Archív novinek >

  • obrázek

    Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených a Centrum pro dětský sluch vytvořili aplikaci Znakujte s Tamtamem - Pexeso. Více zde >

    11.09.2017