FRPSP > O nás >Organizační struktura

O nás

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

 

Členská schůze

nejvyšší orgán organizace, schází se 1x ročně, volí členy Představenstva i Revizní komise

 

Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem organizace

 

Předseda
Mgr. Jana Fenclová

 

Členové
Mgr. Jitka Motejzíková

Iveta Zabdyrová

 

Revizní komise

Jana Hrmová, DiS.

Mgr. Martina Péčová

Mgr. Eva Sichrová

 

Statutární zástupce organizace

Mgr. Jana Fenclová