FRPSP > Knihovna >Otevírací hodiny a kontakty

Knihovna

OTEVÍRACÍ HODINY A KONTAKTY

Úterý         8:00 – 16:00
Středa     10:00 – 18:00
Čtvrtek      8:00 – 16:00

Z důvodu rekontrukce v budově bývá často nefunkční knihovnický systém, v případě dotazů pište na flodrova@infocentrum-sluch.cz. Knihovna bude zcela uzavřena v době od 8. 10. do 6. 12. 2018 včetně. Všechny půjčené materiály si můžete bez sankcí ponechat do 13. 12. 2018.

Kontakt

Tel.: 235 517 313
Tel./SMS: 774 045 230
E-mail: knihovna@infocentrum-sluch.cz


Mgr. Růžena Flodrová
knihovnice, prodlužování výpůjček
flodrova@infocentrum-sluch.cz