FRPSP > Knihovna >Informace ke katalogu knih >Archivní materiály

Knihovna

ARCHIVNÍ MATERIÁLY

 

Fond archivní literatury je tvořen především z daru knihovny Základní školy pro sluchově postižené v Praze 5, Holečkova ulice.

Čítá více než 300 titulů,
mezi nejstarší patří kniha autora Franze Herrmanna Czecha s názvem Verfinnlichte Denk- und Sprachlehre mit Unwendung auf die Religions- und sittenlehre und auf das Leben. Vydána byla ve Vídni roku 1833.

 

Vybíráme z dalších titulů

 

V archivním fondu najdete též publikace v němčině, angličtině, francouzštině, italštině či chorvatštině – jde například tituly: