FRPSP > Knihovna >Ceník služeb

Knihovna

CENÍK SLUŽEB

Ceník placených služeb a poplatků knihovny Informačního centra o hluchotě Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených.
Příloha Knihovního řádu specializované knihovny IC o hluchotě  v Praze
platná od 2. 1. 2018.

 

1. Registrační poplatky

1.1 Jednorázový registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu  pro studenty, důchodce, držitele ZTP, ZTP/P na dobu 12 měsíců - 100,- Kč

1.2 Registrační poplatek pro ostatní uživatele na dobu 12 měsíců - 150,- Kč

1.3 Pro členy Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. - zdarma

 

2. Výpůjční a tiskové poplatky

2.1 Všechny knihovní jednotky se půjčují zdarma

2.2 Tiskové výstupy z knihovního fondu 1 strana formátu A4 - 2,- Kč

 

3. Rezervování

3.1 Poplatek za rezervování 1 knihovní jednotky - 5,- Kč

 

4. Kopírování

4.1 Cena za jednu ČB kopii formátu A4

jednostranně - 2,- Kč

oboustranně -  3,- Kč

 

4.2 Cena za jednu barevnou kopii formátu A4

jednostranně -  9,- Kč

oboustranně -  17,- Kč

5. Scanování

5.1. Scanování  osobně čtenářem v knihovně - 1 strana  předlohy - 2,- Kč

5.2. Scanování  pracovnicemi knihovny

- manipulační poplatek - 20,- Kč

- 1 strana předlohy - 2,- Kč (maximálně však 20 stran)

 

6. Poplatky z prodlení

6.1. Za jednu knihovní jednotku a jeden pracovní den překročení řádné výpůjční lhůty - 2,- Kč

 

7. Poplatky za upomínání

Vycházejí z vynaložených nákladů a z platných poštovních sazeb, připočítávají se ke zpozdnému podle počtu a druhu odeslaných upomínek

 

7.1 Druhá. a každá další upomínka elektronickou  poštou a SMS - 5,- Kč

7.2  Upomínka  poštou - 15,- Kč

7.3. Upomínka doporučená - 35,- Kč

 

8. Náhrady škod a ztrát

Vycházejí z vynaložených nákladů, o způsobu náhrady rozhoduje knihovník – viz čl. 6 KŘ

8.1 Poplatek za vystavení ztraceného čtenářského průkazu - 20,- Kč