FRPSP > Co děláme? >Zahraniční aktivity

Co děláme?

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

Naše organizace je zakládajícím členem Evropské federace rodičů sluchově postižených dětí (FEPEDA), která usiluje o vytvoření evropských standardů - například v oblasti titulkování televizních pořadů či rané péče.

 

FEPEDA – Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením

FEPEDA je nestátní střechová organizace vytvořená za účelem reprezentace organizací rodičů a přátel neslyšících a nedoslýchavých dětí v evropském měřítku. Mezi jejími členy jsou národní a regionální organizace, ale také menší skupiny a jednotlivci z celé Evropské unie, střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států.

 

Cílem FEPEDY je:

 

Návrhy FEPEDA k volbám do Evropského parlamentu

22. - 25. 5. 2014

Anglická verze.

Česká verze.

 

V průběhu roku probíhají celkem čtyři setkání FEPEDY. Dvě zasedání kanceláře FEPEDY, dvě zasedání řídícího výboru a valného shromáždění.

Česká republika je členem řídícího výboru, účastní se proto zasedání řídícího výboru a valného shromáždění.

Zástupci ICRPSP se na každé zasedání snaží připravit nejnovější informace o systému péče o sluchově postižené v ČR, vize do budoucna včetně možností zkvalitnění, zpřístupnění a komplexnosti péče a informace o projektech, které v ICRPSP probíhají a které se plánují.

 

Zástupce ICRPSP ve FEPEDA

Mgr. Adéla Dědečková

email: dedeckova@infocentrum-sluch.cz

 

Proběhlá zasedání

2014

Leden: zasedání kanceláře v Paříži

Duben: zasedání řídícího výboru ve Vilniusu

V tomto roce probíhá dotazníkové šetření mapující různé služby pro osoby se sluchovým postižením napříč členskými zeměmi.

 

2013

Leden: zasedání řídícího výboru v Dublinu

Duben: zasedání řídícího výboru v Sofii

Červenec: zasedání kanceláře v Toulouse

Říjen: zasedání řídícího výboru v Tallinnu

Na říjnovém zasedání se vytyčily tři hlavní oblasti, kterým je potřeba věnovat větší pozornost. Těmito oblastmi jsou: publicita a zvýšení informovanosti u veřejnosti, mezinárodní pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením a legislativní záležitosti. Česká republika bude spolupracovat společně s Irskem, Estonskem a Švédskem v oblasti publicity.

 

Zprávu ze zasedání v Tallinu najdete zde.

 

2012

Leden: zasedání řídícího výboru v Paříži

Duben: zasedání kanceláře v Madridu

Červenec: zasedání řídícího výboru v Zurichu

Říjen: zasedání kanceláře v Konigs Wusterhausenu

V tomto roce probíhalo velké dotazníkové šetření zaměřené na mapování potřeb rodin dětí se sluchovým postižením napříč Evropou.

 

Zprávu ze zasedání v Zurichu najdete zde.

 

2011

Leden: zasedání řídícího výboru v Sofii

Duben: zasedání kanceláře ve Valkenburgu

Srpen: zasedání řídícího výboru v Turku

Říjen: zasedání kanceláře v Dublinu

 

Zprávu ze zasedání v Turku najdete zde.

 

2010

Leden: zasedání řídícího výboru v Helsinkách

Duben: zasedání kanceláře v Palma de Mallorca

Červenec: zasedání řídícího výboru v Praze

Říjen: zasedání kanceláře v Konigs Wusterhausenu