FRPSP > Co děláme? >Informační centrum o hluchotě

Co děláme?

INFORMAČNÍ CENTRUM O HLUCHOTĚ

 

Informační centrum o hluchotě je název pro projekt, v rámci kterého poskytujeme velkou část našich služeb.

 

Informační cenntrum o hluchotě je jedinou institucí v ČR, která na komplexní úrovni vyhledává, získává a zpracovává informační prameny o sluchovém postižení a zpřístupňuje je široké veřejnosti. Funguje pod spolkem Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Náš cíl

Cílem Informačního centra je poskytovat informační servis všem lidem, kteří hledají informace o životě potřebách lidí s různým typem sluchového postižení, tj. rodičům, kterým se narodí neslyšící a nedoslýchavé děti, učitelům a jiným pedagogickým pracovníkům, kteří pracují se sluchově postiženými dětmi, lidem se sluchovým postižením, studentům VŠ oborů týkajících se sluchového postižení (speciální pedagogika - surdopedie, logopedie, aj.) a dalším zájemcům o tuto problematiku v rámci celé ČR. Informace poskytujeme osobně, telefonicky i písemně.

 

Naše služby

 

Knihovna a výpůjční služba

Vydávání a prodej knih

Omlouváme se, stránky  Prodej knih se přestavují, nyní nejsou funkční a neobsahují zcela aktuální údaje. Případné dotazy pište na knihovna@infocentrum-sluch.cz

Akce pro děti

Tlumočení kulturních a vzdělávacích akcí do českého znakového jazyka.  Aktuální program kulturních akcí a vzdělávání najdete zde

 

Kontakt

Tel.: 235 517 313 (ústředna)
Tel./SMS: 774 045 230
Email: knihovna@infocentrum-sluch.cz

 

 

Činnost Informačního centra o hluchotě byla v roce 2017  podpořena
z dotací Úřadu vlády ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Prahy 13.

 

 

Další podporovatelé Informačního centra: