FRPSP > Co děláme? >Akce pro děti

Co děláme?

AKCE PRO DĚTI

Ve spolupráci s partnerskou organizací Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. pořádáme pravidelné akce pro neslyšící a nedoslýchavé děti a mládež. Všechny akce jsou určeny nejen pro neslyšící a nedoslýchavé děti, ale také pro jejich slyšící sourozence, rodiče a kamarády.

 

Noc s Andersenem

Akce pro starší děti konaná vždy na jaře, na konci března, na památku narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Pro děti je připraven tématický večer spojený s určitou knihou, celý program je tlumočen do českého znakového jazyka. Snahou je podpořit u dětí lásku ke čtení a ke knihám.

Více informací o akci a fotografie najdete zde.

 

 

Stodůlecký Jarmark

V polovině září pořádáme pravidelně také Stodůlecký Jarmark – odpoledne plné her a soutěží, opět spojené jedním ústředním tématem. Oproti Zahradní slavnosti je akce  určená nejen pro neslyšící a nedoslýchavé děti našich klientů a jejich slyšící sourozence a kamarády, ale také pro neslyšící a nedoslýchavé děti ze všech tří internátních škol pro sluchově postižené v Praze.

Více informací o akci a fotografie najdete zde.