Co děláme?

Informační centrum zajišťuje tlumočení do českého znakového jazyka pro neslyšící návštěvníky na
nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcích.


Tlumočena jsou například představení v divadlech Lávka (představení Jaroslav Duška), Kampa, Divadle Na
Jezerce., vybraná představení Umělecké říše loutek, Divadla Spejbla a Hurvínka aj..


Ve spolupráci s muzei a dalšími kulturními institucemi - Národní muzeum, Muzeum hlavního města Prahy,
Národní galerie, Národní technické muzeum a jiné - zajišťujeme tlumočení komentovaných prohlídek, výstav, připravujeme tvořivé dílny, lektorované vzdělávací programy aj..

Tyto nabídky jsou určeny pro školská zařízení, rodiny s neslyšícími dětmi i dospělé neslyšící.


Neslyšící lidé mají díky těmto aktivitám možnost získat na těchto akcích plnohodnotné informace ve svém rodném jazyce, v případě tlumočených divadelních představení se jim otevírá cesta i k prožití kulturního zážitku, který by pro ně byl jinak díky komunikační bariéře nedostupný. Tlumočená divadelní představení také umožňují prožít společný rodinný zážitek slyšícím i neslyšícím členům rodiny.

Aktuální program kulturních akcí a vzdělávání najdete zde